Poetry

June 12, 2018

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

June 11, 2018

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

April 30, 2018

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

April 11, 2018

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

March 26, 2018

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

March 5, 2018

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

February 19, 2018

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

February 12, 2018

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

January 26, 2018

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

January 22, 2018

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

January 16, 2018

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

January 5, 2018

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

December 8, 2017

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

November 30, 2017

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

November 27, 2017

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

October 30, 2017

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

October 19, 2017

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

October 13, 2017

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

October 10, 2017

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

October 9, 2017

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

October 2, 2017

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

September 25, 2017

Poetry by Alejandro Escudé in Tuck Magazine

Poetry

September 5, 2017

Reuters photo   By Alejandro Escudé

Poetry

August 24, 2017

Reuters photo   By Alejandro Escudé

Poetry

August 14, 2017

Reuters photo   By Alejandro Escudé

Poetry

August 1, 2017

Samantha Sophia   By Alejandro Escudé

Poetry

July 28, 2017

AFP/AP photo   By Alejandro Escudé

Poetry

July 7, 2017

Reuters photo   By Alejandro Escudé

Poetry

June 30, 2017

AP photo   By Alejandro Escudé

Poetry

June 27, 2017

AFP photo   By Alejandro Escudé

  • 1
  • 2